topbar
Üye Aidatları

2021

TDB Merkez Yönetim Kurulunun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında;

2021 yılında uygulanacak üye aidatlarının;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimleri için 800,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimleri ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimleri için 400,00 TL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimleri için 400,00 TL

5. Kayıt Ücreti 400,00 TL, olmasına karar verilmiştir.

Aidatların Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: Bursa Dişhekimleri Odası
İş Bankası Fevziçakmak Şubesi Şube Kodu: 2201
Hesap No: 0896233
IBAN NO: TR84 0006 4000 0012 2010 8962 33
 
Hesap Adı: Bursa Dişhekimleri Odası
Denizbank Organize Sanayi Şubesi İban No:
TR73 0013 4000 0042 3779 7000 08
 
Hesap Adı: Bursa Dişhekimleri Odası
Ziraat Bankası Fatih Bulvarı/Bursa Şubesi
TR38 0001 0011 4586  7351 1550 01

Arama
Etkinlikler Tümünü göster