topbar
Muyenehane Açarken

            

 

____/____/20____

                                                                                                                    

 

 

BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

 

 

Aşağıda verilen adreste muayenehane açtım. Tabela Uygunluk Belgesi alabilmem için gerekli kontrolün yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                  Adı Soyadı

                                                                                                                      İmza

 

 

 

Mua. Adresi: ________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

Mua. Tel: ___________________________________________

 

Ev Adresi___________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

Ev Tel:______________________________________________

 

Cep Tel:_____________________________________________

 

E – Posta:___________________________________________

 

NOT :  Vergi Levhası fotokopisi , Araç Gereç Faturaları Fotokopisi ve Kira Kontratı  fotokopisi dilekçeye eklenmelidir.

 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster