topbar
Tip Sözleşme Onay Ücreti

2019

Bilindiği gibi, 4 Temmuz 2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, kurumlarla anlaşma yapmak isteyen veya halen anlaşmalı olarak çalışan dişhekimleri her kurum için Odadan alacağı tip sözleşmeyi ilgili kurumla imzalayarak Odalarımıza onaylatacaklardır.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında, 2021 yılı için onay ücreti olarak her bir sözleşme için muayenehanelerden 60 (atmış) TL, merkez ve polikliniklerden 120 (yüzyirmi) TL. alınmasına karar verilmiştir.

Arama
Etkinlikler Tümünü göster