topbar
Ferdi Kaza ve İşgörememezlik Sigortası

2023-2025 FERDİ KAZA ve FERDİ KAZAYA BAĞLI İŞGÖREMEMEZLİK

FERDİ KAZA SİGORTASI YENİLENDİ


 

 

Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonu ve 35 Dişhekimleri Odasının talebi üzerine bu Odalarımıza üye meslektaşlarımız, 'Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası' kapsamına alınmıştır. 

Meslektaşlarımız kaza sonucu oluşan hasarlarda, raporla belgelenmesi halinde de yılda 60 günü geçmemek üzere geçici iş göremezlik ödeneğini alabileceklerdir.  

Türk Dişhekimleri Birliği  ile BNP Paribas Cardıf Emeklilik arasında imzalanan protokole göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir.  Ferdi Kaza sigortasında herhangi bir yaş limiti bulunmamaktadır. 

Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası Başvuru Formlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Ferdi Kaza Teminatı;

Döneme ait kişi başı sigorta primi: 40 TL

▪Kaza Sonucu Maluliyet :                 20.000 TL

▪Kaza Sonucu Vefat :                        20.000 TL

▪Kaza Sonucu Tedavi :                       5.000 TL


Ferdi Kazaya Bağlı İşgörememezlik Teminatı;        500 TL/ Gün

Meslektaşlarımız ihtiyaç halinde sigorta poliçesinin kapsamı hakkında aşağıdaki linkte tıklayarak  veya bağlı bulundukları Odalarından bilgi alabilirler.

Başvuru Koşulları ve Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası detayları için tıklayınız… 

Türk Dişhekimleri Birliği

Arama
Etkinlikler Tümünü göster