topbar

e-SMM Zorunluğu Hakkında

Daha önce de duyurduğumuz üzere 509 sıra no.lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarına 01.06.2020 tarihinden itibaren Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçme ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri serbest meslek makbuzlarını e-SMM olarak düzenleme zorunluluğu getirildi.

Serbest meslek erbaplarının e-SMM düzenleyebilmeleri için e-imza veya mali mühür sahibi olmaları gerekmektedir. Ancak; Gelir İdaresi Başkanlığı Tüm Serbest Meslek Erbaplarının 01.06.2020 Gün sonuna kadar e-imza ve mali mühür olmadan GİB İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden duyuruda belirtilen kural ve aşamalara göre başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Sadece bu başvuruyu yapan mükellefler 01.06.2020-30.06.2020 tarihleri arasında Serbest Meslek makbuzunu kağıt olarak düzenleyebileceklerdir. Mükellefler 01.06.2020-30.06.2020 tarihleri arasında e-imza veya mali mühür edinmek zorunda olup, 01.07.2020 tarihinden itibaren Serbest Meslek Makbuzunu e-SMM olarak düzenlemek zorundadır.

Entegratörlerden hizmet alan meslektaşlarımıza, yoğunluk yaşanması ve entegratörün sisteme girişi aksatma ihtimali nedeniyle ceza ile karşılaşmamak için en azından İnteraktif Vergi Dairesine kayıtlarını kendilerinin yapmalarını öneriyoruz. (İnteraktif Vergi Dairesine kayıt olma kılavuzu için buraya tıklayabilirsiniz.)

 

HEKİM POSLARI HAKKINDA

 

Hekim posu kullanan Serbest Meslek Erbaplarının, e-SMM uygulamasına geçtikten sonra hekim poslarından ürettikleri belgeler e-SMM yerine geçmeyecek. Bunun yerine bu tip mükelleflerin, isterlerse(zorunlu değiller) EFT-POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz aldıkları takdirde buradan düzenledikleri ÖKC Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)’nde yer alan banka işlem bilgilerine e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla EFT-POS özellikli YN ÖKC’den düzenlenen bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçebilecek.

Bu durumda da mükellefler, daha sonradan bilgi fişine bağlı olarak e-SMM düzenleyeceklerdir. Yani düzenleyeceğimiz bilgi fişi, sadece düzenlemek zorunda olduğumuz e-SMM’nin bilgilerini içerecek, e-SMM düzenlemek zorunluluğumuzu ortadan kaldırmayacaktır. Daha önceden hekim posu kullanan mükelleflerin, EFT-POS özellikli YN ÖKC almadıkları veya kullanmadıkları takdirde elektronik ortamda düzenledikleri ve elektronik sertifika ile imzaladıkları e-SMM’yi muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kâğıt çıktısını vererek ya da elektronik ortamda ileterek teslim etmeleri gerekmektedir.

Arama
Etkinlikler Tümünü göster