topbar

DİŞHEKİMLERİNDE E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASI

Değerli Meslektaşlarım,

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbaplarından;
01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 01/06/2020 tarihine,
01/02/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunluluğu getirilmiştir. Şirket olarak faaliyet gösteren Dişhekimleri, 2018 ve 2019 hesap dönemi brüt satışları toplamı 5.000.000.-TL üzerinde ise 01.07.2020 tarihinden itibaren, Şirket olarak 2020 ve sonrasındaki yıllarda faaliyete başlayan Dişhekimleri; brüt satışları toplamı 5.000.000.-TL üzerinde ise hesap dönemini izleyen yılın Temmuz başından itibaren E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Pandemi nedeniyle Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığına 14.05.2020 tarihinde erteleme başvurunda bulunulmuş; fakat henüz yanıt alınamamıştır.

E-dönüşüm sistemi uyarınca meslektaşlarımız Gelir İdaresi Başkanlığının Portalı üzerinden belge düzenleyebildiği gibi entegratör olarak adlandırılan firmalardan hizmet alabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığının Portal sistemine giriş yapabilmek için gerçek kişilerde e-İmza, tüzel kişilerde Mali Mühür alınması zorunluluktur. Portal üzerinden mükellef tarafından düzenlenmesi durumunda VUK, TTK hükümleri gereğince belgelerin elektronik ortamda XLS formatında saklama zorunluluğu bulunmaktadır. Entegratör firmalar ise satın alınan hizmete göre belgeleri kendi veri tabanında saklasalar da esas yükümlülük mükellefe aittir ve bu konuda özen gösterilmelidir.

Meslektaşlarımıza önerimiz en azından, erteleme başvurusunun olumsuz sonlanma ihtimaline karşılık e-imzalarını hazır bulundurmalarıdır. Bu durumda zorunluluğun başlangıç tarihi ötelenmese bile bir entegratörle sözleşme yapana kadar kendi e-imzanızla gib.gov.tr üzerinden belge düzenleyebilirsiniz.

Bursa Dişhekimleri Odası olarak entegratör firmalardan Uyumsoft firmasıyla protokol imzaladık. Protokol kapsamındaki fiyatlandırmayı aşağıda görebilirsiniz. Bunun yanı sıra İş Bankası entegratörlerden Luca’nın hizmetlerini bir yıl bedelsiz sağlama, QNB Finansbank ise kendi portalı üzerinden e-Dönüşüm kapsamında e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu hizmetlerinde 2022 yılına kadar yıllık 100 bin adet ücretsiz gönderim-alım taahhütünde bulunmaktadır.

E-imza uygulamalarında kimliğin yerinde doğrulanması gerekmekte; İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerde yerinde doğrulama işlemleri pandemi ve yoğunluk nedeni ile 7 ila 10 günü bulabilmektedir. Üyelerimiz e-imza hizmetini Uyumsoft dışında, kimlikleriyle başvurdukları PTT şubelerinden ya da Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan BTSO idari binasındaki E-imza standından satın alabilirler.

 

Emel EROĞLU

BDO Yönetim Kurulu adına, Başkan

 

 

UYUMSOFT  İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pınar ERDEM

E-Dönüşüm Takım Lideri

0530 456 30 22

pinar.erdem@uyumsoft.com

Cüneyt ACAR

E-Dönüşüm Satış Uzmanı

0531 892 0518

cuneyt.acar@uyumsoft.com

 

BDO – Uyumsoft protokolü kapsamında üyelere uygulanacak e-dönüşümün fiyatlandırması

 

e-Makbuz

Sınırsız Adet (yıllık)

170 TL + KDV

Gerçek Kişi

e-Fatura, e-Arşiv Fatura

(Baremler Fiyatlamalar Gelen Giden E-fatura ve Giden E-arşiv Faturayı ifade eder)

600 Adet (Yıllık)

400 TL + KDV

Kurumlar İçin

1500 Adet (Yıllık)

1150 TL + KDV

Kurumlar İçin

2500 Adet (Yıllık)

1850 TL + KDV

Kurumlar İçin

5000 Adet (Yıllık)

2900 TL + KDV

Kurumlar İçin

E-İmza+E-Makbuz Paket

E-Makbuz Yıllık Sınırsız adet – E-imza (3 yıllık kullanım)

150 TL+200TL

Gerçek Kişi

E-İmza Yerinde doğrulama Hizmeti

Uyum İmza yerinde doğrulama

129 TL+KDV

Gerçek Kişi

 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster