topbar

BASIN AÇIKLAMASI

19.03.2020

 

Değerli Basın Mensupları,

Çin Halk Cumhuriyet’inde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerde bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Coronavirüs(COVİD-19) tüm dünya halkları için sağlık tehdidi oluşturmaktadır.

Bursa Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak, basın açıklamamızı sağlığınızı düşünerek, kapalı alanda çoklu katılımlı toplantı yapılmaması konusundaki hassasiyetimiz doğrultusunda sizlerle mail ortamında paylaşmayı uygun bulduk.

Sağlık Bakanlığımızın 17.03.2020 tarihli, 14500235-403,99 tarihli ‘Elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak tedbirler’ konulu yazısı Madde-3 “Acil olmayan dişhekimliği uygulamaları mümkün olduğunca ertelenmelidir” kararı doğrultusunda halkımızla “Acil Hasta” profilini paylaşma gereği duyduk.

Türk Dişhekimleri Birliği, Acil Dişhekimliği Hizmetlerini;

-Sürekliliği olan ŞİDDETLİ diş ağrısı

-Dişetinde, yüzde ve boyunda ŞİŞME

-Ağız içerisinde durmayan KANAMA

-ENFEKSİYON riski ve TRAVMA olarak tanımlamıştır.

Sizinle ve halkımızla paylaşmak isteriz ki;

DİŞHEKİMLERİ, enfekte hastalara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda temel eğitimleri alan, güncel yaklaşımlara ve acil durumlara hızla adapte olabilen yeterli donanıma sahiptir.

Konuya Bursa’da ağız diş sağlığı hizmeti sunan dişhekimleri olarak, hekim olmanın sorumluluk ve bilinciyle, toplum sağlığını önceleyen yaklaşımla gerekli duyarlılığı göstereceğimizi paylaşıyoruz.

Halkımızın da sadece yukarıda tanımlanan acil durumlar söz konusu olduğunda dişhekimlerine başvurmalarının Coronavirüs (COVİD-19) pandemisinin kontrolünde çok değerli olduğunu bilerek hareket edeceklerine inanıyor, hepimize kolaylıklar diliyoruz.

 

Dişhekimi Emel Eroğlu

BDO Yönetim Kurulu Adına, Başkan

Arama
Etkinlikler Tümünü göster