topbar

Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Projesi

İl sağlık müdürlüğünden iletilen 20.12.2019/64806984-432.99  tarih sayılı yazı ile ilgili Türk Dişhekimleri Birliği hukuk müşavirliğinin değerlendirmesi aşağıda bilginize sunulmuştur.

Türk Dişhekimleri Birliği 30.12.2019/001-1.2665  sayılı yazısı ve hukuki değerlendirme için tıklayınız.

Arama
Etkinlikler Tümünü göster