topbar

SAĞLIKTA YİNE ŞİDDET!

                                                                                                                                                                              18.09.2019

BASIN AÇIKLAMASI

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde uzun yıllardır çalışan meslektaşımız Dişhekimi Hamdi Gören 18 yaşında bir hastası tarafından bıçaklandığını üzüntüyle ve kaygıyla duyuruyoruz. Meslektaşımızın sağlık kontrolleri devam ediyor, hayati tehlikesi şimdilik bulunmuyor. Kendisine geçmiş olsun diyoruz.

Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından saldırıya uğramayı kabul etmiyoruz!

Bu süreci hazırlayan nedenleri biz biliyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı ilk uygulanmaya başlandığı zamandan bu yana söylüyoruz: Bu program piyasa odaklı bir programdır. Bu program sağlık hizmetine meta, hastaya müşteri olarak yaklaşmaktadır. Bu programda nitelik değil, nicelik esastır. Bütün bunlar hekim ile hastasını karşı karşıya getirir!

Çok üzülerek söylüyoruz ki, yine biz haklı çıktık!

Şiddeti önlemek için; şiddet dilinden vazgeçilmeli, şiddet kullananlara karşı caydırıcı yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Sağlık Meslek Örgütlerinin hazırladıkları yasa tasarısı bir an önce kabul edilmelidir. Mevcut düzenlemeler yeterince etkili ve caydırıcı değildir. Böyle kaldığı sürece sağlıkta şiddet her geçen gün tırmanmaya devam edecektir.

Sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekimleri hastayla karşı karşıya getiren söylemlerin sağlıkta şiddetin artmasında ne denli etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu söylemler bırakılsın. Sağlık çalışanlarını değersizleştirmekten vazgeçilsin!

 

Bursa Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

 

 

 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster