topbar

2018 YILI İÇİN SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ NOTERDEN TASDİK ETTİRİLMEYECEK

Değerli Meslektaşlarımız, 

17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 486 sıra no.lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ine ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Mali Müşaviri tarafından hazırlanan ayrıntılı değerlendirme raporuna ve Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Bursa Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

/upload/images/2017/12/18/vuk_486_.pdf

/upload/images/2017/12/18/defter-beyan-sistemi-araclk-ve-sorumluluk-sozlesmesi_1.pdf

 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster