topbar

TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yeniden düzenlenerek 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 9. maddesinin 1(c) bendinde; Sağlık Kuruluşları; tıbbi atıkların ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlamak ve uygulamakla yükümlü tutulmuşlardır.

Bu kapsamda sağlık kuruluşlarınca hazırlanacak tıbbi atık yönetim planına teknik destek sağlamak amacıyla "Sağlık Kuruluşları Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı" hazırlanmış olup Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü internet sayfasında güncel belgeler bölümünde yayımlanmıştır.

Tıbbi Atık Yönetim Planının formata göre hazırlanarak uygulamaya geçilmesi ve Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarfından yapılacak denetlemelerde ibraz edilmesi zorunludur.

Sağlık Kuruluşu Tıbbi Atık Yönetim Planı için tıklayınız.

Arama
Etkinlikler Tümünü göster