topbar
Oda Kayıt

Odaya Üyelik Başvurusunda Gerekli Belgeler

Odaya Üyelik Başvurusunda Gerekli Belgeler

 

 • Mesul Müdürlük Belgesi
 • Uygunluk Belgesi
 • Personel Çalışma İzin Belgesi
 • Denetleme Formu
 • Dişhekiminin Oda'ya,Maliye'ye ve Sağlık Grup Başkanlığı'na karşı yükümlülükleri
 • Muayenehane açarken ve kapatırken odaya bildirim zorunluğu

 

Bursa Dişhekimleri Odası’na Üyelik Başvurusu Sırasında İstenilecek Belgeler

Üye Kayıt Formu (Oda’da doldurulacaktır)

 1. Nüfus cüzdanı
 2. Diplomanın aslı (Yeni mezunlardan çıkış belgesinin aslı) ya da noter onaylı örneği
 3. Akademik kariyer belgesi (Dr., Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr., Prof. Dr.) varsa örneği
 4. Uzmanlık Belgesinin varsa örneği,
 5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 6. Başka bir Oda Bölgesinden geliyorsa ilişik kesme belgesi
 7. Oda üyelik aidatı ve kayıt ücreti
 • Yurt dışından mezun Türk Vatandaşı dişhekimlerinin, YÖK’ten Denklik Belgesini almış olmaları ve Sağlık Bakanlığından diplomalarının tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu dişhekimlerinin Odaya kayıt olabilmeleri için öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından “Çalışma İzni” almış olmaları gerekmektedir.

NOT: Sağlık Bakanlığı muayenehanelerin ve müşterek muayenehanelerin şirket şeklinde açılmasına onay vermemektedir. Sadece Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ortaklarının hepsi dişhekimi olan şirketler tarafından açılabilmektedir. (Oda’dan daha ayrıntılı bilgi alınabilir.)

Bursa Dişhekimleri Odası Üyelerinin Çalışma Durumlarıyla İlgili Yapması Gerekenler


Üyelerimizin her türlü sağlık kurum ve kuruluş açma/kapama/nakil ya da sigortalı çalışma/ayrılma halinde Odaya bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Dilekçeye;

1-Kişisel vergi mükellefi ise;

    Vergi levhası örneği
    Vergi dairesi nakil tutanağı
    Vergi dairesi kapanış tutanağı

2-Kurumlar vergisi mükellefi ise;

    Hisse devri,
    Şirketin feshi,
    Şube açılması veya kapatılması halinde, bu durumları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
    Mesul müdür sözleşme örneği,

3- Sigortalı çalışıyor ise; SGK giriş ya da çıkış bildirgesi veya dilekçe sahibi diş hekiminin çalıştığına, ayrıldığına dair ilgili sağlık kuruluşunun mesul müdür imzalı, kurum kaşeli yazısı eklenecektir.


NOT: Sağlık Bakanlığı muayenehanelerin şirket şeklinde açılmasına onay vermemektedir. Ancak Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nin şirket olabileceklerini kabul etmektedir. (Oda’dan daha ayrıntılı bilgi alınabilir.)

Arama
Etkinlikler Tümünü göster