topbar

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU

Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Testleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında 23.12.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek hükümler kapsamında başlatılacak uygulamalara ilişkin olarak tarihi daha sonra bildirilecek bilgilendirme amaçlı uzaktan toplantı yapılması planlanmaktadır. Bu toplantıya Ek-1 de yer alan cihazların bulunduğu gerçek veya tüzel kişilere ait tüm sağlık hizmeti sunucularındaki ilgili muayenehane/ünite sorumlusu ve sağlık fizikçilerinin katılımı önem arz etmektedir. Bu kapsamda uzaktan toplantıya katılım sağlayacak kişilere ilişkin EK-2 ve Ek-3 de yer alan Excel tabloların düzenlenerek 24.07.2023 tarihine kadar Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir.

 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster