topbar

TDB AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ

Dişhekimliği hizmetlerinde kullanılan malzemelerin ithalata dayalı ürünler olması nedeniyle döviz kurundaki artış ve  reel enflasyona bağlı  diğer hizmet kalemlerindeki  yükselen maliyetler, TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin güncellenmesini zaruri kılmıştır. 

01.07.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olacak Tarife; Merkez Yönetim Kurulumuzun 14-15 Haziran 2023 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.

Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi için tıklayınız… 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster